Energian kulutus ja uusiutumattomien energiavarantojen ehtyminen on ollut globaali huolenaihe jo vuosikymmenten ajan. Fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja maakaasun, kulutus on nopeampaa kuin niiden uusiutumisen nopeus, ja öljy riittää optimistisimpienkin arvioiden mukaan vain vuosikymmeniksi eteenpäin. Tarve kehittää ja ottaa käyttöön aiempaan enemmän uusiutuvia energiamuotoja on ilmeinen ja ylittää valtioiden ja maanosien rajat.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyy riittävyyden lisäksi myös päästöongelma. Polttamisessa syntyy kasvihuonekaasuja, jotka kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä ja sen myötä aiheuttavat lisää ongelmia maapallolle esimerkiksi otsonikadon seurauksena. Eräs tämän hetken suurimpia haasteita onkin se, miten energiantuotanto turvataan tulevaisuudessa tavalla, joka olisi ympäristön kannalta kestävä ja joka saastuttaisi mahdollisimman vähän. Eri maat ja yhteisöt, kuten EU, pyrkivät hallitsemaan energiavarojen riiittävyyttä lainsäädännöllä, mutta tavoitteiden toteutumiseen vielä matkaa.

Bioenergia on uusiutuvan energian muoto, jota saadaan esimerkiksi kotitalousjätteestä, maataloudessa syntyvässä lannasta tai metsissä hakkuiden seurauksena syntyvästä puuhakkeesta. Koko Suomen energiasta noin viidennes tuotetaan bioenergialla, ja Suomi on bioenergiaan liittyvässä tutkimuksessa eräs maailman johtavista maista. Suomi on sitoutunut Euroopan unionin tavoitteisiin, joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä 10 % liikenteessä käytetyistä polttoaineista tulee uusiutuvista energialähteistä, kuten biomassasta tai biopolttoaineista.

Uusiutuvasta energiasta monille tutuimpia ovat aurinko- ja tuulienergia. Länsirannikolla sijaitsevat tuulivoimalat ovat helposti tunnistettavia, mutta valitettavasti koko maassa luonnonolosuhteet eivät riitä tuulivoiman tuottamiseen. Suomen vuodenajat rajoittavat myös aurinkoenergian hyödyntämistä. Kesällä aurinkoa on tarjolla riittävästi, mutta aurinkoenergian varastoiminen talven varalle on haastavaa. Tuhansien vesistöjen maassa voidaan uusiutuvista energiamuodoista käyttää myös vesivoimaa, mutta toisaalta voimaloiden rakentaminen ei ole aina luonnon kannalta ongelmatonta.

Tällä sivustolla kerromme energian eri muodoista, eri muotojen hyvistä ja huonoista puolista, energiapolitiikasta ja siitä, millaisia haasteita energia-asioihin liittyy nyt ja tulevaisuudessa. Jos olet kiinnostunut energiaan liittyvistä kysymyksistä, tutustu sivustomme muihin artikkeleihin.