Energiavarojen riittävyys on ollut alati kasvava huolenaihe viime vuosikymmeninä, ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen on panostettu viime vuosina enemmän kuin koskaan ennen. Eräs potentiaalinen uusiutuvan energian muoto on bioenergia, jolla tuotetaan jo noin viidesosa suomalaisten energiantarpeesta. Tässä artikkelissa kerromme bioenergiasta ja sen mahdollisuuksista tulevaisuuden energialähteenä.

Mitä bioenergia on?

Bioenergiaa saadaan polttamalla biomassaa, jota puolestaan syntyy luonnon omissa prosesseissa auringon lämpöenergian sitoutuessa kasvillisuuteen. Näitä luonnon omia polttoaineita ovat esimerkiksi puuhake, sellutehtaissa syntyvät jäteliemet, palavat kotitalousjätteet ja kaatopaikoilla syntyvä metaanikaasu. Kasviöljyistä voidaan uuttaa biodieseliä ja sokerista voidaan valmistaa bioetanolia. Näitä voidaan edelleen jalostaa ja käyttää biopolttoaineina eri kulkuneuvoissa.

Mitä etuja biopolttoaineiden käytöllä saavutetaan?

Biopolttoaineiden käytöllä on lukuisia hyötyjä. Mikä tärkeintä, ne ovat uusiutuvia energiamuotoja ja merkittävä osa niistä voidaan tuottaa kotimaassa. Polttoaineiden tuottamisen teknologia on hyvin suomalaisten hallussa, ja polttoaineiden kotimainen tuotanto synnyttää alueelle uusia työpaikkoja. Suomi on perinteisesti suurimmaksi osaksi tuontienergian varassa, ja kotimaisen energiatuotannon lisääminen parantaa maan omavaraisuutta energian suhteen.

Pelkkä uusiutuvuuden vaatimus ei enää nykypäivänä riitä, sillä käytettyjen energialähteiden tulisi olla myös mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja mahdollisuuksien mukaan hiilineutraaleja. Biopolttoaineet täyttävät tämän ilmastonmuutoksen kannalta tärkeän kriteerin, sillä kasvillisuus sitoo itseensä saman verran hiilidioksidia kuin polttoainetta poltettaessa vapautuu.

Onko bioenergialla haittoja?

Vaikka bioenergia onkin uusiutumattomiin energiamuotoihin verrattuna hyvin ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto, liittyy sen käyttöön myös joitakin haittoja. Jos kaikki se energia, joka nyt tuotetaan fossiilisia polttoaineita polttamalla, halutaan korvata puulla, tarkoittaa se hakkuiden merkittävää lisäämistä. Samalla tavalla kaikki ne pellot, joilla kasvatetaan energian tuotantoon tarkoitettuja kasveja, ovat poissa ravinnontuotantokäytöstä.

Minkään energiamuodon tuottaminen ei ole ilmaista energiatalouden kannalta. Onkin järkevää miettiä, onko biopolttoaineiden hyötysuhde riittävä, jotta niitä kannattaisi käyttää. Esimerkiksi etanolia valmistettaessa kuluu melko paljon energiaa. On siis syytä pohtia, onko etanolista saatava energiamäärä niin suuri, että se kattaa etanolin valmistukseen, kuljetukseen ja varastointiin kuluneen energian. Biokaasun kohdalla hyötysuhde on hyvä, mutta kaikkien bioenergiamuotojen kohdalla asia ei ole yhtä ilmiselvä.