Jo vuosikausia on käyty keskustelua siitä, milloin maapallon öljyvarannot loppuvat ja millä energiamuodolla öljystä tähän saakka saatu energia jatkossa tuotetaan tehokkaimmin ja edullisimmin. Optimistisimpien arvioidenkin mukaan öljyvarannot riittävät vain vuosikymmeniksi eteenpäin, ja pessimistit maalailevat toinen toistaan negatiivisempia uhkakuvia lähitulevaisuuteen. Tässä artikkelissa kerromme fossiilisista polttoaineista ja niihin liittyvistä uhkakuvista.

Öljy ja muut fossiiliset polttoaineet, kivihiili, maakaasu ja turve, ovat syntyneet miljoonia vuosia sitten erilaisissa geologisissa prosesseissa, ja niiden määrä maapallolla on rajallinen. Vaikka tekniikan kehittyminen tehnyt uusien öljyesiintymien löytämisestä helpompaa, ovat uudet löydöt vähentyneet tasaisesti viime vuosikymmenten aikana. Maailman suurin öljykenttä sijaitsee Saudi-Arabiassa, ja se löydettiin jo vuonna 1948. Erityisesti Lähi-Idän öljyvarannot ovat olleet syy monien sotien syttymiseen.

Jo useiden vuosikymmenten ajan öljyä on kulutettu nopeammin kuin uusia, käyttämättömiä varantoja on löydetty. Vaikka tekniikka on kehittynyt hurjasti, on öljyn poraaminen ja käsittely tietyillä maapallon alueilla vaikeampaa ja kalliimpaa kuin koskaan ennen. Tällä hetkellä tunnetaan vielä koskemattomia, vaativissa paikoissa olevia öljyesiintymiä, mutta niiden käyttöönotto ei ole vielä ollut kannattaa raakaöljyn suhteellisen matalasta hinnasta johtuen.

Öljykenttien elinikä on yleensä vuosikymmeniä, ja huipputuotannon hetki saavutetaan yleensä silloin kuin noin puolet öljykentän annista on porattu. Vaikka tuotanto huipun jälkeen ehtyykin, voi öljyä olla jäljellä vielä paljonkin.

Öljyhuipun ajoituksen määrittäminen ei aina ole suoraviivaista, sillä huipun ajankohtaan vaikuttavat öljyn määrän lisäksi alueella vallitsevat olosuhteessa, kulloinkin käytettävissä oleva laitteisto ja muu teknologia sekä luonnollisesti myös öljyn hinnan kehitys. Kun öljyn hinta on korkeimmillaan, sitä myös porataan enemmän ja tuotannollisesta näkökulmasta vaikeimmista paikoista.

Öljyvarantojen ehtymisen uhka ja niiden reaalistuminen kuulostaa pelottavalta, mutta toisaalta se on myös yhteiskunnalle mahdollisuus uusien, vaihtoehtoisten energianlähteiden kehittämiseen ja käyttämiseen. Vaikka asiantuntijoiden keskuudessa on runsaasti erimielisyyksiä öljyvarantojen ehtymisen tarkasta ajankohdasta, varmaa on, että öljy jossain vaiheessa loppuu nykyisellä kulutustahdilla. Uusiutuvista energiamuodoista potentiaalisimmilta vaikuttavat tällä hetkellä bioenergia, jota saadaan myös kotitalousjätteestä, sekä tuuli-, aurinko- ja vesivoimaloilla tuotettu energia. Tähän saakka muutokset energialähteiden käytössä ovat tapahtuneet vähitellen, mutta fossiilisten polttoaineiden varantojen ehtyessä siirtyminen uusiin energiamuotoihin on tehtävä nopeammin kuin koskaan ennen.